Image

Description

"Az izraelita menedékház [...] hivatva lesz kényelmesen berendezett lakást és a munkához szükséges felszereléseket nyújtani azoknak az embereknek, akik tisztességes munkában őszülnek meg, akik életük során nem szereztek vagyont maguknak, de akik még mindig munkával akarják megszerezni a mindennapi kenyeret. Afféle közmunkahely lesz ez, hasonló azokhoz az institúciókhoz, amelyekkel sűrűn találkozunk Hamburgban, Berlinben, Boroszlóban. A budapesti menedékház teljesen modern épület lesz, ötven lakással, amelyek közül negyven lakás két személyre, tíz lakás pedig egy személyre lesz berendezve. Minden lakás kétablakos, tágas szobából áll, konyhával, előszobával és éléskamrával. A földszinten lesz az imaterem, ugyanitt helyezik el a munkatermeket, amelyek közül kettő a férfiaké, egy a nőké lesz, ez utóbbiban elhelyeznek néhány leszegett varrógépet, de valamennyi munkatermet fával elrekesztett, külön műhelynek alkalmas rekeszekre osztanak. Lesz olvasóterem is, és minden emeleten a lakások [a folyosó] végén helyezik el a fürdőszobákat.

A lakásokat a Szentegylet látja el bútorral, részben azért, hogy a menedékház lakói egyszer és mindenkorra meg legyenek kímélve a hitelezők zaklatásaitól, részben pedig azért, hogy az egész ház egyöntetűen berendezett legyen. A bútorzat vaságyból, a falakon elhelyezett, bádoggal bélelt szekrényekből, vasmosdókból, székekből, asztalokból és egy nádfenekű pihenőágyból áll.  [...]

Ez az intézmény kétségkívül régóta észlelt bajokat fog orvosolni. Tisztességes embereknek, akik még bírják a munkát, de akik nem keresnek annyit, hogy gond nélkül megéljenek, biztosítja öreg napjaikra a megélhetést, és megkíméli őket attól, hogy adományokból tengessék magukat. Szociális jelentősége óriási ennek az institúciónak, új alapokra helyezi az arra érdemes emberek támogatását: a munka megkönnyítésével való segélyezésre, amely csöppet sem lealázó, de amely mégis hálát és köszönetet vált ki azokból, akik azt a humanizmust élvezni fogják.

A másik intézmény, a felnőtt vakok intézete jelentőségében szintén nem marad el a többi zsidó humánus intézetek mögött. A menedékház mellett épül ez a ház is, külső alakjára hasonló lesz emehhez, belső berendezése azonban természetesen alkalmazkodni fog ahhoz a világhoz, amelyben a szemük világától megfosztott szerencsétlenek élnek. Ebben az épületben negyven-ötven felnőtt vak kap lakást és teljes ellátást, ezenkívül azonban oktatást is nyernek, és megtanulják azt a munkát, amelyet a vakok egyáltalán végezni szoktak. [...]

Lajta Béla kiváló műépítészünket illeti meg az elismerés azért, hogy az intézmények egyszerűségük mellett is csinosak, a céljuknak mindenképpen megfelelők lesznek. Igen ügyesen találta el a tervezésnél a praktikus szempontokat, és különösen figyelt arra, hogy a külföldi intézményeknek csak az előnyei használtassanak itt fel, és éppen ezért a menedékház és a vakok intézete szebb és tökéletesebb, mint [a] hasonló külföldi intézmények."

n. n.: Két új intézmény. In: Egyenlőség, 1914. II. 15. Mell. 2-3. p.

 

Date of planning
1912.07 - 1913.11
Date of construction
1913.11 - 1925
City
Budapest
Original address
XIV. Amerikai út 53–55.
Address
XIV. Amerikai út 53–55.
Client
Chevra Kadisha of Pest
Building type
Building for social services
Building status
Altered
Geofield

Documentation of the present state of the building