Szerzők betűrendje Csökkenő rendezés

Bárdos Artúr: Lajta Béla. In: Művészet, 1913/8. 285–294. p.

Bierbauer Virgil: Un pionnier hongrois de la nouvelle architecture. La Nouvelle Revue de Hongrie. 1935. II. 156–160. p.

Biraghi, Marco  (szerk.): Béla Lajta, ornamento e modernità. Milano, Electa, 1999.

Bor Ferenc: A Várkertbazár. In: Ybl Miklós építész 1814-1891. Szerk.: Kemény Mária - Farbaky Péter. Kiállítási katalógus. Budapest, Hild-Ybl Alapítvány – Budapesti Történeti Múzeum, 1991 105-111.

Dávid Ferenc: Egy épület alakváltozásai. In: Lőkös Ildikó – Németh Zsófia (szerk.): Színház a Szerecsen utcában. Budapest, Új Színház – Kossuth Kiadó, 2010. 7–44. p.

Dávid Ferenc: Tisztelgés Lajta Béla emlékének. A Parisiana újjáépítése. Kiállítási katalógus, OMF Magyar Építészeti Múzeuma, 1991.

Dr. Bierbauer Virgil: A háború előtti Budapest építészete. In: Az OMKT Évkönyve az 1929. évre. 179–186. p.

E. Csorba Csilla: A Kossuth-mauzóleum építéstörténete. In: Ars Hungarica, 1983/1. 165–184. p.

Elek Artúr: Lajta Béla. In: Nyugat 1920. 21–22.

Ezrey [Komor Marcell]: Lajta Béla. In: Vállalkozók Lapja, 1920. X. 20. 3. p.

Gábor Eszter: A lipótvárosi zsinagóga pályázata. In: Budapesti Negyed, 1997/4-1998/1. 5–47. p. http://epa.oszk.hu/00000/00003/00015/gabor.htm

Gerő László : Lajta Béla építő. In: Magyar Építőművészet, 1956/2. 50–53. p.

Gerő Ödön: Lajta Béla. In: Vasárnapi Újság, 1911/42. 842–844. p.

Goldberger György: Lajta Béla. In: A Pesti Izraelita Hitközség Reálgimnáziumámak Értesítője az 1931–1932 iskolaévről. 20–22. p.

Hideg Ágnes - Csáki Tamás: Szirma és kastélya. Miskolc, magánkiadás, 2019. 68. p. 

Jánszky Béla: A magyar formatörekvések története építészetünkben. Budapest, 1929.

Juhász Gyula – Vadas Ferenc: A New York bejárata – belülről. In: Budapest, 2004/7. 20–22. p.

Kathy Imre: Lajta Béla. In: Németh Lajos (szerk.): Magyar Művészet 1890–1919. I. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1981. 345–356. p.

Kemény Mária: A kor stílustendenciáinak jelentkezése Hild és Ybl Bazilikatervein. In: Ybl Miklós építész 1814-1891. Szerk.: Kemény Mária - Farbaky Péter. Kiállítási katalógus. Budapest, Hild-Ybl Alapítvány – Budapesti Történeti Múzeum, 1991 77-88.

L Tomek Ágnes: Hecht Jónás üzletének portálja. In: Millisits Máté (szerk.): Budapest színes város. Budapest, Ernst Múzeum, 2006. 89–95. p.

Major Máté: Lajta Béla. In: Építésügyi Szemle, 1959. 220-221. p.

Majoros Valéria: Lajta Béla síremlék- és temetőművészete. In: Ars Hungarica, 1983/1. 127–157. p.

Málnai Béla: Lajta Béla emlékének! 1925. k. In: Vámos Ferenc: Lajta Béla. Budapest, 1970. 362–366. p.

Maucha Imre: A Pesti Izraelita Hitközség Alapítványi Főgimnáziuma alapításának és fölépítésének története. In: Uő – győri János (szerk.): A Radnóti… Jubileumi évkönyv. 1959–2009. Budapest, 2009. 35–41. p.

Mezey Sándor: Lajta Béla. In: Egyenlőség, 1911. VI. 1. 158–159 . p.

Mezey Sándor: Lajta Béla. In: Egyenlőség, 1920. X. 23. 4–5. p.

Mezey Sándor: Lajta Béla. In: Egyenlőség, 1920. X. 23. 4–5. p.

Morvay Endre: Parisiana: egy pesti épület sorsa. In: Művészet, 1984/12. 4–7. p.

n. n.: Építészek és házak. II. In: A Lakás, 1912/3. 11–12. p.

n. n.: Leitersdorfer Béla. In: Ország-Világ, 1902. 290–291. p.

Nádai Pál: Egy modern városépítőről. Lajta Béla művészete. In: Magyar Iparművészet, 1914/3. 122. p.

Nádai Pál: Lajta Béla életműve. In: Ars Una, 1924/8-9. 309–321. p.

Nádai Pál: Lajta Béla. In: Ararát, 1940. 112–115. p.

Nádai Pál: Lajta Béla. In: Az iparművészet Magyarországon. Bp., 1920. 49–52. p.

Nádai Pál: Lajta Béla. In: Új Élet, 1956. IX. hó.

Padányi Gulyás Jenő: A háború előtti évek építőművészetének tanulságai. Klny. A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1927. évi 29–30. számából. Budapest, 1927.

Patai József: Magyar zsidó építőművészet. In: Magyar Zsidó Almanach, 1911. 179–183. p.

Ritoók Pál: Non scholae sed vitae discimus. Szalon, 1999/6. 83–89. p.

Rokob Tibor: Vaktáblák a Mexikói úton. In: Budapest, 2007/5. http://www.budapestfolyoirat.hu/archivum/2007/5/158-vaktablak-a-mexikoi-uton

Šadi, Branislava: Lajta Béla zentai opusza. Szabadka, 2003.

Sadi, Branka: Adalékok Lajta Béla zentai munkásságához. In: Műemlékvédelem, 1984/2. 84–89. p.

Sándor Tibor: “Egy amerikai méretű budapesti kultúrmű”. Könyvtártörténeti dolgozat. Budapest, 1992/93. Kézirat, FSzEK Budapest Gyűjtemény.

Sebestyén Károly: In memoriam. In: Múlt és Jövő, 1921/1. 5–9. p.

Sebestyén Károlyné: Lajta Béla. In: Múlt és Jövő, 1920. 3–4. p.

Szegő György: A Schmidl család sírboltja a pesti zsidó temetőben. In: Millisits Máté (szerk.): Budapest színes város. Budapest, Ernst Múzeum, 2006. 33–49. p.

Tóth Vilmos: Lajta Béla azonosítatlan műve a Salgótarjáni úti temetőben. In: Országépítő, 2005/2. 24–25. p.

Vadas Ferenc: „Újjáépíteni vagy újat építeni?” Beszélgetés Vadas Ferenc építészettörténésszel a Nemzeti Színház építéstörténetének egyik kevéssé ismert korszakáról (1893-1911). In: Budapesti Negyed, 1997/4-1998/1. 125–142 . p. http://epa.oszk.hu/00000/00003/00015/vadas.htm

Valkay Zoltán: Zenta építészete. Forum Kiadó, Újvidék, 2007. 242–243, 278–284, 303–308. p.

Vámos Ferenc: Lajta Béla (Halálának 35. évfordulóján). In: Magyar Építőművészet, 1956/2. 54–59. p.

Vámos Ferenc: Lajta Béla. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1970.

Vámos Ferenc: Miért szép a Rózsvölgyi-ház? In: Művészet, 1967/8. 21–23. p.