Image

Description

, 1902|Pozsony (today Bratislava)|(together with the architect Ödön Lechner)

"Különösen bánt a Lechner Ödön és Leitersdorfer építészek tervének kizárása, amely pendantja az első pályázat alkalmával történt kirekesztésnek. Ott a terminusról percekkel való lekésés, itt a telekhatárból centiméterekkel való kiszökellés [miatt nem vették azokat figyelembe]. [...] Az a terv nem veszít jóságából, ha a határfalat akár másfél méterrel beljebb toljuk, a kivitel pedig a jelen feladatnál a kiugrást minden bizonnyal megengedi. [...] Ha pedig a terv lényegét, művészi kvalitásait nézem, szívem mélyéből óhajtom, hogy ennek a készítője állítson magyar emlékművet a magyar kultúrának ott, ahol ez idő szerint az építőművészetben is csak a német szellem uralkodik.”

Komor Marcell: Pozsonyi Posta Palota Pályatervek. In: Vállalkozók lapja, 1903. I. 28. 3. p.

Date of planning
1902
City
Bratislava
Client
Ministry of Trade and Commerce
Co-author/Co-planner
Ödön Lechner
Building type
Office building
Building status
Competition entry

Other participants' competition entries