Kép

Épületleírás

„A monumentalitás és a formaerő tulajdonsága Lajta Béla tervében is teljes mértékben megvan. Az ő pályamunkája szintén kör alakú, áttört oszlopsoros, kupolás templom, csak úgy mint Rónáé és sok más pályázóé. Csakhogy dór oszlopainak magassági és vastagsági méretei, egymástól való távolságuknak, a kupolához való viszonyuknak arányai mind igen egyéni és eredeti képzeletről beszélnek. Lajta temploma szintén kör alakú teraszokon nyugszik, s a teraszokat kör alakú márványfal veszi körül; ám ez a fal szorosan összetartozik a főépülettel. Összetartozik hozzáalkalmazkodó arányainál, azonfelül belülső megoldásánál fogva. Lajta ugyanis temploma köré belső tért teremtett, márványfalakat, melyeket reliefek borítanak. Ezek a reliefek – Beck Ö. Fülöp munkái – allegóriásan mutatják be a királyné élete történetét, s előkészítik azt a hangulatot, amely tragikus sorsú királynénk alakját emlékünkben körülfogja."

Elek Artúr: Erzsébet királyné emléke. Az Újság, 1916. június 30. 3-5. p.

 

Tervezés ideje
1914 - 1916.05.01
Mai településnév
Budapest
Korabeli cím
Városliget
Mai cím
Városliget
Építtető
Erzsébet királyné emlékmű végrehajtó bizottsága
Társalkotó/Társtervező
Beck Ö. Fülöp
Épülettípus
emlékmű
Épület mai státusza
pályaterv
Geofield

Más pályázók tervei

Sajtóanyag