Kép

Épületleírás

"A szituáció nagy gonddal és kiváló művészi érzékkel készített egész. A szituáció szerint a sírboltok összhangjából önmagában előkelő és művészi sírcsoportozat volna létesíthető. Főelőnye, hogy ügyes módon alkalmazkodik a meglévő utakhoz és beosztásokhoz, továbbá fedi a temetőt jelenleg eléktelenítő névtelen sírokat. Hiánya, hogy a művész terve készítésénél túlságosan tolta előtérbe az árkádsírok kérdését önmagában és ugyanakkor bizonyos mértékben elhanyagolta az egész temető érdekét. A főív-vonal annyira közel jut a főépülethez, hogy csak csekély számát engedi meg az előkelő sírhelyeknek. A most meglevő sírboltokkal szembejutó két vonal konkurenciát képezhet a most meglévő aránylag szerényebb sírboltoknak ; az oldalcsoportok pedig amilyen szép csoportot képeznének önmagukban, a köztük és az országút felőli oldal közti részt teljesen elfödnék és ezáltal az ott levő sírhelyeket és sírboltokat, - melyek ma a temető legelőkelőbb részei - háttérbe szorítanák. A szituáció oly módon volna megoldható, ha az egész csoportozat amint van, hátrább tolatik azon vonalig, ameddig azt a névtelen sírok egyáltalában megengedik. Az oldalcsoportok vis a vis vonalai, valamint keresztvonalai elhagyatnának. Architektúrája művészi, gondos, a funerális karakternek megfelelő. Arányai igen helyesek, de méretei oly kicsinyek, hogy azok feltétlenül lényegesen nagyobbítandók volnának. A sírbolt alaprajza, feltéve, hogy a Chevra Kadisa speciális kívánalmait kielégíti, helyes. Az épület anyagában a pirogránit használata - feltéve, hogy a költségek a mészkő alkalmazását meg nem engedik, - látszólag igen szerencsés."

A tervpályázat bírálati jegyzőkönyvének részlete. Magyar Pályázatok, 1903/12.

Tervezés ideje
1903.06.25 - 1903.09.15
Építés ideje
1903
Mai településnév
Budapest
Korabeli cím
X. Kozma utca
Mai cím
X. Kozma utca
Építtető
Pesti Chevra Kadisa
Épülettípus
funerális épület
Épület mai státusza
pályaterv
Geofield