Kép

Épületleírás

Az 1899–1912 között a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium művészeti osztályát vezető Koronghi Lippich Elek határozott művészetpolitikai koncepcióval rendelkezett: a nemzet kulturális önállóságának demonstrálására képtelennek tartott historizáló építő- és iparművészet, akadémikus festészet helyett egy, a formakészletét és részben témáit is a magyar néphagyományból, népművészetből merítő modernizált nemzeti művészetet propagált. A „magyaros szecesszió” programját személyi döntéseiben, az állami mecenatúrában is érvényre juttatta: baráti pártfogását élvezhették a gödöllői művésztelep tagjai, Maróti Géza, Kós Károly és mások; ő kezdeményezte a Malonyay Dezső szépíró és műkritikus szerkesztésében megjelent, „A magyar nép művészete” című könyvsorozat elindítását is.

Lajta 1905-től László Fülöp festőművész Pálma utcai villájában bérelt műtermet és lakást, annak a Városliget mellett 1897-ben Gyalus László tervei szerint felépült középkorias épületcsoportnak az egyik tagjában, amelynek a Lippich háza is részét képezte. Az építész ekkor kezdett el dolgozni Malonyay Dezső Lippichéval szomszédos villájának a tervein – miközben azok a „Magyar nép művészete” első, kalotaszegi kötetének összeállításával voltak elfoglalva. Nem meglepő, hogy mindhármuk gyűjteményéből nagyon hasonló kalotaszegi faragott fatárgyak maradtak ránk.

A Műcsarnok 1908-as egyházművészeti kiállításon mutatták be a Lajta Béla által Lippich Elek unokájának keresztelőjére tervezett középkorias bronz keresztelőmedencét – ez volt az egyetlen megbízás, amelyet az építész e kapcsolatnak köszönhetett.

A Lippich művészetpolitikája által érdekeikben egyformán sértett akadémikus művészek és nyugat-európai orientációjú modernek alkalmi összefogása 1910 végén megállította a tanácsos karrierjének emelkedését. Ekkor a gödöllői művészeken és néhány tőle függő művésztanáron kívül szinte csak Lajta Béla kelt Lippich védelmére – „azt mondván, hogy nagy érdemei vannak a magyar építőművészet körül” – szembehelyezkedve ezáltal Málnai Bélával és Vágó Józseffel, akik nem minden alap nélkül „rámutattak arra, hogy Lippich üldözte Lechner magyaros törekvéseit”.

Tervezés ideje
1908
Építés ideje
1908
Mai településnév
Budapest
Építtető
Koronghi Lippich Elek
Épülettípus
iparművészeti tárgy
Épület mai státusza
lappang
Geofield