Image

Description

 1911–1913 (4th prize)|Budapest, VIII. Múzeum körút|

"Lajta Béla három tervvel pályázik. Két tervén megtartja eredeti elhelyezését, a főbejárattal merőlegesen a Múzeum körút tengelyére. Az egyik tervén a főemelet öt méternyire van az utcai járda fölé emelve. Ez az eszme már az első pályázatán szerepelt,  és az adott körülmények közt, a telek méretére való tekintettel, az egyetlen megoldás, hogy monumentális színházhoz méltó reprezentatív helyiségek legyenek létesíthetők. Csarnokai meglepő nagyok és szépek, bárhova is lépjen az ember, kitűnő architektonikus hatásokkal találkozik. Másik tervén a színház közvetlenül az utca nívója felett van: ez a megoldása is tökéletes, de természetes, hogy ennél nem kínálkozott annyi alkalom a csarnokok bőséges kiképzésére. Harmadik tervén megpróbálkozott ő is a diagonális elhelyezéssel, és ezt a tervet is kombinálta azzal az ideával, hogy a színházat az első emelet magasságában helyezze el. A terv teljesen jó, sőt talán a legjobb az eddigi hasonnemű tervek közt, de a téren való elhelyezési módja nem felel meg. Úgy látszik, hogy csak azért foglalkozott vele, hogy a kérdést minden oldalról kimeríthesse. A Lajta-féle tervek főelőnye, hogy úgy a színpad, mint a nézőtéri részek kifogástalanok, egyik sem terjeszkedik a másik rovására.

Kiváló a Lajta-féle terveknek építészeti kiképzése. Valami a régi idők szelleméből, anélkül, hogy a modern elveket feladná: körülbelül úgy képzeljük, hogy régi jó mestereink így dolgoznának, ha ma kellene építeniök. Mesterkéletlen, egyszerű formák, nagy és harmonikus tömeghatások, kellő változatosság és annyi komolyság, amennyit Nemzeti Színházunk kell, hogy reprezentáljon. Szükségesnek tartom azonban, hogy a beszögellő homlokzatok ablakai egységesebben összefoglaltassanak.

Lajta különben a Nemzeti Színház eszméjének már három jó szolgálatot tett: ő adta meg, hogy miképpen kell azt a téren elhelyezni, módot mutatott tágas előcsarnokok teremtésére, és végül jó architektúrát, komoly építészeti kiképzést nyújtott minden eddigi tervében."

 

M. [Makoldy József]: Az új Nemzeti Színház. In: Pesti Hírlap, 1913. V. 8. 5. p.

Date of planning
1911.02 - 1913.04
City
Budapest
Original address
VIII. Rákóczi út - Múzeum körút corner
Address
VIII. Rákóczi út - Múzeum körút corner
Client
Hungarian Society of Architects, Ministry of Education and Religious Affairs
Building type
Theatre
Building status
Competition entry
Geofield

Drawings of the competition entry

Other participants' competition entries

Press material