Kép

Épületleírás

"Lajta Béla három tervvel pályázik. Két tervén megtartja eredeti elhelyezését, a főbejárattal merőlegesen a Múzeum körút tengelyére. Az egyik tervén a főemelet öt méternyire van az utcai járda fölé emelve. Ez az eszme már az első pályázatán szerepelt,  és az adott körülmények közt, a telek méretére való tekintettel, az egyetlen megoldás, hogy monumentális színházhoz méltó reprezentatív helyiségek legyenek létesíthetők. Csarnokai meglepő nagyok és szépek, bárhova is lépjen az ember, kitűnő architektonikus hatásokkal találkozik. Másik tervén a színház közvetlenül az utca nívója felett van: ez a megoldása is tökéletes, de természetes, hogy ennél nem kínálkozott annyi alkalom a csarnokok bőséges kiképzésére. Harmadik tervén megpróbálkozott ő is a diagonális elhelyezéssel, és ezt a tervet is kombinálta azzal az ideával, hogy a színházat az első emelet magasságában helyezze el. A terv teljesen jó, sőt talán a legjobb az eddigi hasonnemű tervek közt, de a téren való elhelyezési módja nem felel meg. Úgy látszik, hogy csak azért foglalkozott vele, hogy a kérdést minden oldalról kimeríthesse. A Lajta-féle tervek főelőnye, hogy úgy a színpad, mint a nézőtéri részek kifogástalanok, egyik sem terjeszkedik a másik rovására.

Kiváló a Lajta-féle terveknek építészeti kiképzése. Valami a régi idők szelleméből, anélkül, hogy a modern elveket feladná: körülbelül úgy képzeljük, hogy régi jó mestereink így dolgoznának, ha ma kellene építeniök. Mesterkéletlen, egyszerű formák, nagy és harmonikus tömeghatások, kellő változatosság és annyi komolyság, amennyit Nemzeti Színházunk kell, hogy reprezentáljon. Szükségesnek tartom azonban, hogy a beszögellő homlokzatok ablakai egységesebben összefoglaltassanak.

Lajta különben a Nemzeti Színház eszméjének már három jó szolgálatot tett: ő adta meg, hogy miképpen kell azt a téren elhelyezni, módot mutatott tágas előcsarnokok teremtésére, és végül jó architektúrát, komoly építészeti kiképzést nyújtott minden eddigi tervében."

M. [Makoldy József]: Az új Nemzeti Színház. Pesti Hírlap, 1913. május 8. 5. p.

Tervezés ideje
1911.02 - 1913.04
Mai településnév
Budapest
Korabeli cím
VIII. Rákóczi út - Múzeum körút sarok
Mai cím
VIII. Rákóczi út - Múzeum körút sarok
Építtető
Magyar Építőművészek Szövetsége, Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium
Épülettípus
színház
Épület mai státusza
pályaterv
Geofield

Pályatervek

Más pályázók tervei

Levéltári iratok

Sajtóanyag