Főoldal

A „Lajta Béla Virtuális Archívum” a 20. századelő egyik legjelentősebb, talán leginvenciózusabb magyar építésze, Lajta Béla életművét kívánja dokumentálni. Alig két évtizedes pályája során Lajta Béla rendkívül változatos, épületről-épületre új megoldásokat felmutató, ugyanakkor egyenletesen magas színvonalú életművet hozott létre. Legkorábbi alkotásai Lechner Ödön nemzeti szecessziós törekvéseihez kapcsolódtak. Első jelentősebb figyelmet kapott fővárosi épületei – a Malonyay-villa vagy a Wechselmann-féle Vakok Intézete – 1906 után az angol Arts and Crafts, a finn nemzeti romantikus építészet és a hazai népi építkezés tanulságait ötvözték. 1910 táján a Bárczy-éra városvezetése nemcsak iskolaprogramjának leggazdagabban kivitelezett darabját, a Vas utcai Felső Kereskedelmi Iskolát, de az új városi könyvtár és kultúrpalota monumentális feladatát is rá bízta, az utóbbi megvalósítását azonban a háború megakadályozta. A pesti zsidó temetők műszaki felügyeletét is ellátó Lajta Béla működésének fontos terepe volt a síremlékművészet, ahol rendkívüli díszítő-fantáziája nemes anyagokban ölthetett testet. 1910 körüli érett alkotásai – például testvéreinek Szervita téri üzletbérháza vagy az említett Vas utcai iskolaépület – a korszak európai élvonalába sorolhatók, sok tekintetben pedig már az 1920-as évek art decóját, modernizmusát előlegezik.

Az építész személyes hagyatéka nagyrészt elpusztult, kisszámú terv, fotó, műtárgy vagy kézirat került csak belőle köz- vagy magángyűjteményekbe. Honlapunk e szétszóródott hagyatéknak, töredékesen fennmaradt életműnek a fellelhető tárgyait, képi és írásos dokumentumait gyűjti össze és mutatja be. 

Pécsi József: Lajta Béla portréja, 1913