Kép

Épületleírás

1892 és 1895 között három alapítvány is létesült egy általános zsidó középiskola felállítása érdekében, amelyben az alapítványtevők a zsidó elit növekvő vallási közömbösségének és ezzel járó identitásvesztésének az ellenszerét remélték megtalálni. A vázlattervek kidolgozására az iskola-építészetben egyaránt jártas Lajta Bélát és Hegedüs Ármint kérték fel, a megbízást Lajta nyerte el.

Az első engedélyezési tervek 1913. júniusi dátumot viselnek, az építkezés júliusban azonban egy ezektől eltérő, csak 1914 márciusában engedélyeztetett második tervsorozat szerint indult meg. A világháború kitörése után leállt az építkezés – a következő évtizedben a ház az ekkorra elért, szerkezetkész, de burkolatok nélküli állapotában várta a teljesen csak 1931-re, Hegedüs Ármin és Böhm Henrik módosított tervei szerint megvalósuló befejezést.

A tanítás épített kereteinek a konkurens intézményekénél nagyvonalúbb kialakítása a kor vezető oktatásügyi szakembere, Kármán Mór által összeállított különleges programnak felel meg. A kilencosztályos gimnázium hároméves szakaszokra bontott oktatásának megfelelően az egyes szinteken három-három osztály tantermei kaptak helyet. Lajta az iskolát nem zárt tömbként, hanem egy nyitott udvart három oldalról körülfogó, funkcionálisan elkülönülő szárnyakkal tervezte meg. A Bálint utcai szárny tartalmazta a tanárit és felette zsinagógát, az Abonyi utcai a tantermeket, az udvari a könyvtárat, a szaktantermeket és a tornatermet. Minden egyes tanteremhez külön osztályfőnöki szoba csatlakozott. Az 1914-es terveken a főbejárat tömbje kívül és belül is radikálisan módosult: a főhomlokzat hatásos központi motívumot nyert, a bejárat mögött monumentális földszinti előtér kapott helyet. A kevéssé kiérlelt első tervváltozattal szemben ezeken harmonikusan elegyednek az archaizáló és az egészen újszerű, történeti előképeket nélkülöző formai megoldások.

Tervezés ideje
1913.06.04 - 1914.03
Építés ideje
1913.07 - 1931
Mai településnév
Budapest
Korabeli cím
VII. Bálint utca - Abonyi utca sarok
Mai cím
XIV. Cházár András utca 10.
Építtető
Pesti Izraelita Hitközség
Kivitelező
Bloch és Holitscher
Épülettípus
iskolaépület
Épület mai státusza
módosított formában valósult meg
Geofield

Engedélyezési tervek

Berendezési tárgyak

Levéltári iratok

Sajtóanyag

Utóélet, átalakítások