Kép

Épületleírás

Lajta Béla lechneri korszakának egyetlen fennmaradt alkotása az 1903-ban önállóan tervezett zentai tűzoltólaktanya. Az 1874-ben alakult, Zenta társadalmi életében is jelentős szerepet játszó tűzoltóegylet elhelyezése 1900 körül már sem az egyesület igényeit nem elégítette ki, sem az értékes tűzoltó-felszerelések karbantartását nem tette lehetővé. Az egylet ezekben az években több laktanya-tervezetet is a városi képviselők elé terjesztett, amelyek a szükséges szolgálati helyiségek létesítésén túl az egyleti élet számára is megfelelő tereket kívántak biztosítani. Az építés költségeit egy hosszú lejáratú hitel révén úgy törekedtek előteremteni, hogy a korszerű laktanya létesítése a városnak se okozzon túlzott anyagi megterhelést. Az egylet által javasolt megoldást a városi közgyűlés 1902 márciusában el is fogadta, a laktanyaépítés ügyét erősen hátráltató pártpolitikai konfliktusok miatt az építkezés azonban csak 1903. október 5-én indulhatott meg. Hajdú Dezső tűzoltó-főparancsnok Lajta Bélával állítólag az építési kölcsön ügyében a fővárosban járva ismerkedett meg, az építész nevére tervpályázati sikerei okán azonban akár már Zentán is felfigyelhettek. A 33.050 korona költségen meg-valósult, 1904. június 29-én nagyszabású ünnepség keretében felavatott épület praktikus volta, művészi megformálása, szolid és gondos kivitele általános tetszést aratott.

A zentai tűzoltólaktanya három különálló, eltérő funkciókat befogadó épületből áll. Az utcai front két kisebb pavilonja közül a keletiben az egyleti „szórakozási helyiségek” kaptak helyet: a nagyobbik szoba legénységi játékteremként, a csatlakozó íves alaprajzú helyiség az egyesületi könyvtár olvasószobájaként szolgált. A nyugati épület fogadta magába a parancsnoksági helyiségeket: a tanácstermet valamint az ívelt alaprajzú tiszti őrszobát. A szolgálati helyiségek nagyobb tömbje a telek belsejében kapott helyet.

A pavilonok homlokzatainak a jellegadó motívumai a lábazat, a nyíláskeretek, az oromzat és a zárópárkány indázó, egybefonódó vakolatszalagjai. Ezeket a – többi vakolt falfelülettől színükben és textúrájukban is eltérő – vakolatsávokat a lábazat feletti zónában egy keskenyebb, laposabb, csipkeszerűen áttört részletekkel gazdagított szegély is kíséri. E megoldás mellett a laktanya részletformái is Lechner Ödön 1900 körüli műveit, a budapesti Postatakarékpénztáron túl különösen a Deutsch-testvérek szegedi bérházát idézik.

A zentai tűzoltólaktanya igen takarékos, minden drágább burkolóanyagot nélkülöző kivitelét az igényes tömegkompozíción túl a finom és innovatív részletképzés ellensúlyozza. Bár az építtető és a kortársak az épületet egyértelműen „magyar stílusúnak” tekintették, az épületen a népművészeti formák csak rendkívül átszűrt, absztrahált módon jelentek meg. A lángnyelv-szerű vakolatdíszek, ajtóvasalások, a toronycsúcsok kakasfigurái révén a részletképzés inkább az épület funkciójára törekedett utalni. A népművészeti inspiráció legközvetlenebb módon a mára elpusztult, temetői kopjafákat idéző faragott faoszlopokból összeállított bejárati kapun jelent meg.

A stilizáltabb, elvontabb részletképzésen túl a tűzoltólaktanya Lechner műveiétől eltérő, sajátosan lajtai karakterét a kis méretekben is monumentális hatásra törekvő komponálásmód adja. A zentai együttes egyes elemei ugyan – Lechner kisebb épületeihez hasonlóan – funkcionálisan indokolt módon festői, aszimmetrikus felépítésűek, ezekből azonban Lajta egy az utcáról, a középtengelyből nézve szimmetrikusnak tűnő, monumentális tömegkompozíciót alkotott.

A harmincéves Lajtát első megvalósult középülete, a zentai tűzoltólaktanya már építészi képességeinek teljében mutatja, aki a szűkre szabott kereteken belül is képes funkcionálisan jól szervezett, igényes és újszerű megjelenésű alkotást létrehozni, illetve aki az épülettípus konvencióit és a választott lechneri formanyelv eszköztárát is önálló módon tudja alakítani.

Tervezés ideje
1903 első felében
Építés ideje
1903.10.05 - 1904.06.29
Mai településnév
Zenta
Korabeli cím
Jókai Mór utca
Mai cím
Postanska
Építtető
Zentai Önkéntes Tűzoltó Testület
Kivitelező
Goldstein Benő
Épülettípus
tűzoltólaktanya
Épület mai státusza
áll
Geofield

Levéltári iratok

Sajtóanyag

Mai állapot dokumentációja